Bjorn Inge Haugset Web

Bjørn Inge Haugset

Prosjektleder / Kalkulering

480 49 872
bh@sande-hytter.no

Bjørn Inge har jobbet hos Sande sammenhengende siden 2005. Han jobbet som byggeleder i fire år, før han startet som prosjektleder. I tillegg har han også ansvar for det byggetekniske, samt tilrettelegging for salgsapparatet. Bjørn Inge har vedlikeholdsansvar på HMS og IK-system. Han er også brannvernleder på anlegget. Bjørn jobber i en 60% stilling hos oss og er å finne på kontoret i hovedsak på mandag, onsdag og fredag.