JonSolum Web

Jon Solum

Produksjonsmedarbeider

Jon har jobbet sammenhengende i Sande siden 2006. Han jobber i hovedsak i bindingverksproduksjonen. Jon har ansvaret for utskjæring av pyntestolpene til Sande.