Trond Gravem Sande Web

Trond Gravem

Selger 

Telefon: 916 04 736 - Epost: tg@sande-hytter.no

Trond startet som selger hos Sande i august 2017. Trond har jobbet som selger i hyttebransjen i mange år, men da for en av våre konkurrenter. Han har i hovedsak ansvar for områdene Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud. Han er å finne på kontoret på Berkåk 1 dag i uken.